01/04/19  Chuyên môn  930
Bài toán "Tìm hai số, biết tổng và hiệu" là bài toán cơ bản trong chương trình tiểu học. Bài viết không bàn về phương pháp giải mà bàn về những con đường tạo ra các bài toán dạng này đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ để phát triển tư duy.
 27/03/19  Chuyên môn  1238
Sinh năm 1972, vào nghề đã được 24 năm cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hà là giáo viên say mê nghề nghiệp, có chuyên môn vững vàng, đã nhiều lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các các cấp. BigSchool xin chia sẻ kinh nghiệm của cô giáo với các bạn đồng nghiệp.
 27/03/19  Chuyên môn  431
Từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ. Nó có sẵn trong từ vựng của mỗi ngôn ngữ và tồn tại trong tiềm năng ngôn ngữ của mỗi người. Do sự hiểu biết chưa tỏ tường hoặc tâm lí “dễ dãi” trong cách dùng từ, đặt câu mà hiện tượng dùng từ sai vẫn xảy ra.