06/03/19  Người tốt việc tốt  276
Mùa đông này, học sinh Háng Dù đã ấm cái bụng để theo con chữ
 06/03/19  Người tốt việc tốt  356
Nhằm chia sẻ với các em học sinh vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong học tập và điều kiện sống. Được sự ủng hộ của ông Daniel Lam và kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Boston, ngày 05 tháng 12 năm 2016 trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Sá Tổng đã nhận ...
 06/03/19  Người tốt việc tốt  572
Bàn giao hệ thống bếp "nóng lạnh" Huỳnh Phát